مباحث جدید
با سلامجزوه تایپ شده و رنگی مباحث علمی «البهجة المرضیة»با استفاده از نمودار در موارد مورد نیازبه شدت مناسب برای افزایش سرعت مرورکاری از واحد طلاب شهید بهشتی مؤسسه قرآنی آیت الله بهاءالدینی دارانhttps://eitaa.com/ABQI_Daran

از

با سلامجزوه تایپ شده و رنگی مباحث علمی «البهجة المرضیة»با استفاده از نمودار در موارد مورد نیازبه شدت مناسب برای افزایش سرعت مرورکاری از واحد طلاب شهید بهشتی مؤسسه قرآنی آیت الله بهاءالدینی دارانhttps://eitaa.com/ABQI_Daran

از

#هوش_مصنوعی

ابراهیم رستمی
مقام معظم رهبری (حفظه الله) :
پیشنهاد میکنم یکی از مسائلی که مورد تکیه و توجّه و تعمیق واقع میشود، مسئله‌ی #هوش_مصنوعی باشد که در اداره‌ی آینده‌ی دنیا نقش خواهد داشت؛ باید کاری کنیم که ما در دنیا حدّاق... نمایش بیشتر
نمایش بیشتر