سید محمد دانش
3 شهریور, 1399
374 بازدید 10 شرکت‌کننده

به سوالات چهارگزینه‌ای زیر با دقت جواب دهید و تنها پس از اتمام آزمون به منبع درسی مراجعه کنید.

1
علم صرف علمی است که..
2
فایده‌ی علم صرف چیست؟
احسنت (2)
Loading...
2