مباحث جدید
با سلامجزوه تایپ شده و رنگی مباحث علمی «البهجة المرضیة»با استفاده از نمودار در موارد مورد نیازبه شدت مناسب برای افزایش سرعت مرورکاری از واحد طلاب شهید بهشتی مؤسسه قرآنی آیت الله بهاءالدینی دارانhttps://eitaa.com/ABQI_Daran

از

با سلامجزوه تایپ شده و رنگی مباحث علمی «البهجة المرضیة»با استفاده از نمودار در موارد مورد نیازبه شدت مناسب برای افزایش سرعت مرورکاری از واحد طلاب شهید بهشتی مؤسسه قرآنی آیت الله بهاءالدینی دارانhttps://eitaa.com/ABQI_Daran

از

#سلام‌عزیز‌زهرا

معصومه جعفری
بی تو آواره این
کوچه دنیا شده ایم
هر کدام یک گوشه ای
بی کس و تنها شده ایم
نام تو را
چون شنیدم از لب باد صبا
ذوق کردیم به علی
غرق تمنا شده ایم..
#امام_زمان ♥️
#سلام‌عزیز‌زهرا..🕊
  (3)
Loading...
  (1)
Loading...
4
6.4k+ 🧐
نمایش بیشتر