مباحث جدید
با سلامجزوه تایپ شده و رنگی مباحث علمی «البهجة المرضیة»با استفاده از نمودار در موارد مورد نیازبه شدت مناسب برای افزایش سرعت مرورکاری از واحد طلاب شهید بهشتی مؤسسه قرآنی آیت الله بهاءالدینی دارانhttps://eitaa.com/ABQI_Daran

از

با سلامجزوه تایپ شده و رنگی مباحث علمی «البهجة المرضیة»با استفاده از نمودار در موارد مورد نیازبه شدت مناسب برای افزایش سرعت مرورکاری از واحد طلاب شهید بهشتی مؤسسه قرآنی آیت الله بهاءالدینی دارانhttps://eitaa.com/ABQI_Daran

از

#بچه‌های_شهرک

علی حسنی صدر
#خاطره
خیلی خوش برخورد بودن اصلا انتظار این برخورد رو ازشون نداشتم.
با موتور دور میدون به سمت خونه درحال حرکت بودم، چیزی حواسم رو پرت کرد خیره شدم و با تعجب تماشا میکردم، نگاه عمیقی که با بوق مُمتدّ... نمایش بیشتر
  (2)
Loading...
  (1)
Loading...
3
8.2k+ 🧐
نمایش بیشتر