فدائی سید علی
از در 22 خرداد, 1399
108 بازدید

تعریف جامعه شناسی تاریخی

گرایش و نقطه تلاقی دو علم تاریخ و جامعه‏شناسی محسوب می‏شود که در صدد بررسی فرآیندها و مکانیسم تغییرات در جوامع است. تغییراتی که سیمای جوامع را دگرگون یا بازتولید می‌کند. یا به عبارتی دیگر مطالعه گذشته جوامع، برای کشف این که آنها در زمان حال چگونه عمل می‌کنند یا تغییر مییابند.

 

موضوع جامعه شناسی تاریخی

۱- وضع ابتدایی انسان چه بوده و چگونه تغییر کرده است؟

۲- جامعه شناسی در چه مسیری سیر کرده است؟

۳- اقوام گوناگون با طی چه مراحلی به وضع اجتماعی کنونی رسیده اند؟

۴- آیا امور اجتماعی تکرار شدنی است؟

 

هدف جامعه شناسی تاریخی

جستجوی ساز و کاری که جوامع با آن تغییر می‌کنند یا بازتولید می شوند.

 

سه مرحله شکل گیری جامعه شناسی تاریخی در غرب  (پیشینه جامعه شناسی تاریخی)

۱- تا قبل از دهه ۶۰ در مقابله با تمامیت خواهی و با تأکید بر دموکراسی و لیبرابیسم

۲- بعد از دهه ۶۰ و با کشف نابرابری ها و جنبشهای مقاومت اجتماعی

۳- همزمان با اضمحلال جهان دو قطبی وشروع جنگ سرد

 

تفاوت جامعه شناسی تاریخی با فلسفه نظری تاریخ

جامعه شناسی تاریخی به وجود چندین و چند جامعه مستقل و مجزا باور دارد و تحولات تاریخی آنها را  به صورت اختصاصی مورد مطالعه قرار میدهد. ولی فلسفه نظری تاریخ کل جامعه بشریت را به عنوان موجود واحد بررسی می‌کند و جوامع را اجزاء آن میداند.

روش جامعه شناسی تاریخی مبتنی بر تحلیل داده های عینی است ولی فلسفه نظری تاریخ میتنی بر تحلیل عقلی است.

جامعه شناسی تاریخی بر خلاف فلسفه نظری تاریخ به الکوهای تکرار شونده در طول تاریخ اعتقادی ندارد.

انواع تاریخ اجتماعی (جامعه شناسی تاریخی)

۱- جامعه شناسی تاریخی خرد: تحلیل مجموعه روابط و مناسباتی که در ساختار اجتماعی یک جامعه خاص بین اجزاء و عوامل تشکیل دهنده آن وجود دارد.

۲- جامعه شناسی تاریخی نهادهای اجتماعی: 

۳-جامعه شناسی تاریخی کلان:به بررسی قانونمندی یک جامعه ، تحولات و دوره هایی که یک جامعه پشت سر گذاشته است و اینکه در چه وضعی به سر می‌برد.

 

تاریخ اجتماعی چیست؟

یعنی جمع آوری دقیق و جامع داده‌های تاریخی درباره روابط مردم با یکدیگر روابط مردم با دولت بابت مردم با جهان ماده و معنوی ایشان در دوره‌های مشخص تاریخی و تحلیل و تبیین آنها در پرتوی نظریه های علوم اجتماعی یا حوزه‌ای از مطالعات تاریخی هست که تلاش می‌کند به رویدادهای تاریخی را از منظره نظریه‌های اجتماعی بنگرد

 

تفاوت تاریخ اجتماعی و تاریخ سنتی

تاریخ اجتماعی در ارتباط با مردم باشد جامعه است هستند دولت ها در این میان جایی ندارند

تاریخ اجتماعی یکی از شعبات تاریخ تحلیلی است

 

تعریف منزلت اجتماعی

به پایگاه یا موقعیت در ساختار یک گروه یا جامعه یا به رتبه یک گروه در مقایسه با گروه های خونی منزلت یا پایگاه اجتماعی مهمترین منزلت از بین منزلت های متعددی عنوان منزلت برتر شمرده می شود ۔

 

 

 

فدائی سید علی
نمونه سوالات امتحانی؛ ۱- مفاهیم زیر را به اختصار توضیح دهید: نهاد اجتماعی ، گروه ، منزلت اجتماعی ، ... نمایش بیشتر
1
1
22 خرداد, 1399 ویرایش شده