فدائی سید علی
24 شهریور, 1397
573 بازدید 19 شرکت‌کننده

با توجه به درسنامه‌ی علائم اعراب به سؤالات زیر پاسخ دهید.

1
کدام گزینه نادرست است؟
2
کدام گزینه صحیح است؟
احسنت (1)
Loading...
1