فدائی سید علی
24 شهریور, 1397
647 بازدید 17 شرکت‌کننده

 

با توجه به درسنامه‌ی اعراب و بناء به سؤالات زیر پاسخ دهید.

... نمایش بیشتر
1
معرب چیست؟
2
بناء چیست؟
3
کدام یک از موارد زیر همگی مبنی هستند؟
احسنت (1)
Loading...
1