122 بازدید 4 شرکت‌کننده

ترکیبی و نحوی

1
نقش ترکیبی (طلوع) در مثال (جئتک طلوع الشمس) چیست‌؟
2
اصل واو در مثال (مشی التلمیذ و الطریق) چیست؟
3
متعلق یا همان عامل (یَومَ) در مثال (أَعجَبَنی ضَربُکَ زَیداً یَومَ الجُمُعَةِ) چیست؟
احسنت (2)
Loading...
حیرت انگیزه (1)
Loading...
3