پست شده در: 2020-07-24 20:34:01
مهدی فروزش گفت: انسان موجودی مدنی است و زندگی اجتماعی دارد؛ گفت و گو هم یک ابزار فرهنگی است که در خدمت فرهنگ و تمدن است.
کلمات کلیدی: فضای مجازی, فناوری
  • 0 نظرات
اولین کسی باشید که این مطلب را می‌پسندد