معرفی گروه
فدائی سید علی
مؤسس گروه

کتاب سرمایه است و سرمایه وقتی سودمند است که در گردش باشد. با اهداء کتاب به طلاب کم بضاعت در این پویش خداپسندانه شرکت کنید و کتاب هایی که مدتهاست از آنها استفاده نکرده&zwn

... بیشتر
چیز بیشتری برای نمایش پیدا نشد.