معرفی گروه
فدائی سید علی
مؤسس گروه

این گروه حاوی مطالب و اخبار مربوط به طلاب شاغل به تحصیل در مجتمع آموزش عالی امام خمینی ره واقع در شهر مقدس قم می‌باشد.

چیز بیشتری برای نمایش پیدا نشد.