برای انتقال به مبحث اصلی کلیک کنید
سلام شرح این شرحو ندارین یا یک شرح مختصر ومفید از اصول حلقه ثانی و منطق منتظری مقدم سلامهمین که روی فایل پیوست کلیک کنید دانلود میشه[/quote]