دروس التمهیدیه فی الفقه الاستدلالی ۱ و ۲ ایروانی از ابتدای کتاب حج تا ابتدای کتاب صلح / الروضة البهیه فی شرح اللمعة الدمشقیه شهید ثانی
الوسیط فی اصول الفقه آیت الله سبحانی از ابتدای اصول العملیه تا آخر/ اصول الفقه علامه مظفر از ابتدای مباحث الحجه تا آخر
کلام اسلامی سعیدی مهر جلد ۲ از ابتدای مبحث امام مهدی عج تا آخر/ معارف و عقاید ۶ سلیمانی و رضوی
نقطه‌های آغاز در اخلاق عملی مهدوی کنی از ابتدای عیادت بیمار تا آخر / اخلاق اسلامی (۴) مرکز مدیریت کل کتاب