استقامت در مسیر

8 شهریور از , در زبان و ادبیات فارسی

عناوين اصلي كتاب شامل:
پيشگفتار چاپ سوم؛ مقدمه؛ آماده ي اعزام؛ در يزد، و نخستين آموزش؛ در پادگان شهيد متوسليان؛ مرخصي، تهران و باز هم اعزام؛ كرخه، اردوگاه اسلام؛ صبحگاه عشق؛ در انديشه ي جبهه و حمله؛ تحويل سلاح؛ رزم شبانه؛ سازندگي روح؛ پايان آموزش، استراحت؛ حسينيه، حسين و عزاداري؛ ياد شهيدان؛ راهپيمايي، رزم شبانه و سكوت؛ محرم، اردوگاه و عزاداري؛ شام غريبان؛ مردان باصفا؛ منطقه عمليات و مانور؛ سرما، اعتراض و خنده؛ اردوگاه و نماز شب؛ شيپور رزم؛ بوق ماشين و حمام؛ هنگامه ي نبرد است؛ آماده براي حمله؛ مجروحان و بيمارستان صحرايي؛ آماده ي شهادت؛ دستور آماده باش؛ شب حمله است؛ آتشبازيها شروع شد؛ خاكريز بهترين استراحتگاه؛ تك و پاتك؛ جنگ تانكها؛ هواپيما و بمباران؛ كو شهيدانتان؛ مرخصي يك هفته اي؛ ديدار از خانواده شهيدان

 

Ali Sa, 8 شهریور
81 🧐 , 2 📥, 0 دیدگاه, 0 ❤

اطلاعات حقوقی و اجازه نشر

استقامت در مسير مشخصات كتاب: سرشناسه : موذن، طاهر، ۱۳۴۴ - عنوان و نام پديدآور : استقامت در مسير/ طاهر موذن؛ زيرنظر شوراي پژوهشي موسسه خانه انديشه جوان. مشخصات نشر : تهران: سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، مركز مطالعات و تحقيقات جنگ، ۱۳۷۹. مشخصات ظاهري : ۲۲۴ ص. فروست : داستانهاي جنگ ايران و عراق؛ ۱. شابك : ۸۰۰۰ ريال 964-6315-36-4 : ؛ ۱۵۰۰۰ ريال (چاپ سوم) يادداشت : چاپ سوم: ۱۳۸۷. موضوع : موذن، طاهر ۱۳۴۴ -- خاطرات موضوع : جنگ ايران و عراق، ۱۳۵۹ - ۱۳۶۷ -- خاطرات شناسه افزوده : سپاه پاسداران انقلاب اسلامي. مركز مطالعات و تحقيقات جنگ شناسه افزوده : موسسه خانه انديشه جوان. شوراي پژوهشي شناسه افزوده : داستانهاي جنگ ايران و عراق؛ [ح]. ۱. رده بندي كنگره : DSR۱۶۲۸/د۱۵ ۱.ج ۱۳۷۹ رده بندي ديويي : ۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲۲ شماره كتابشناسي ملي : م ۷۹-۳۱۲۱

اولین کسی باشید که این مطلب را می‌پسندد