کتاب صرف ساده

2 شهریور, 1399 از , در دروس حوزوی

معرفی کتاب صرف ساده

از آنجایی که طلاب، سه سال اول تحصیل خود را به ادبیات عرب می پردازند، در سال اول حوزه علمیه، کتاب صرف ساده محمد رضا طباطبایی را در کنار سه کتاب نحوی: نحو مقدماتی، هدایه و صمدیه می خوانند تا با زبان دین آشنا شوند و به مرور به این زبان مسلط شده و حتی متن دروس را به زبان عربی بخوانند. بخش فعل این کتاب، فارسی و بخش اسم آن، عربی  است و طلبه بعد از اینکه مقداری عربی یاد گرفت می تواند متن کتاب را به عربی هم بخواند( البته متن عربی آن ساده و روان است).

علم صرف به ساختمان و خصوصیات کلمه می پردازند به خلاف نحو که به احوال آخر کلمه می پردازد، مثلا مشخص می کند که این کلمه چه اعرابی می گیرد و نقش این کلمه یا کلام چیست. علم صرف به ما می آموزد که چگونه کلمه ای را به صورت های گوناگون درآوریم تا معانی مختلف به دست آید. مثلا چگونه از کلمه علم، فعل ماضی، مضارع و امر بسازیم و از انجام  این فعل در زمان گذشته، حال یا آینده خبر دهیم یا فعلی بسازیم که با آن بتوان امر کرد که علم آموزی بکن. 

کتاب صرف ساده در دو قسمت فعل و اسم تقسیم بندی شده است و در قسمت فعل می آموزد که چطور از یک کلمه، فعل های مختلف مثل فعل ماضی، مضارع، امر و... بسازیم و در قسمت اسم می آموزد که چطور با کلمه، اسم های مختلف مثل اسم فاعل، اسم مفعول و... بسازیم. مثلا یاد بگیریم که از کلمه ضرب می توان ضارب بر وزن فاعل ساخت تا کننده کار (کسی که عمل زدن را انجام داده) را به مخاطب بفهمانیم.

و در پایان این دو قسمت یک خاتمه هم هست که مطالب متفرفه در آن قسمت قرار گرفته است.

سید محمد دانش
سید محمد دانش, 2 شهریور, 1399
490 بازدید , 322 دانلود, 0 نظرات, 1 بازخورد

اطلاعات حقوقی و اجازه نشر

اطلاعات ناشر در دسترس نیست.
جواز دانلود و مطالعه رایگان بر مبنای انتشار آزاد این اثر در سایت‌های معتبر می‌باشد.
 

احسنت (1)
Loading...
1