مديريت و روش تحقيق

عناوين اصلي كتاب شامل:
خلاصه پايان نامه ؛بررسي نيازهاي اطلاعاتي زنان خانه دار در كتابخانه؛ چگونه مقاله هاي تحقيقي بنويسيم؛ راه حقيقت؛ اهميت و ضرورت پژوهش؛ روش هاي صحيح مطالعه؛ مطالعه موفق با تمركز؛ روش انجام تحقيق ميداني در مردم شناسي؛ آموزش روش تحقيق؛ راهنمايي نوشتن " طـــرح تحـقــيــق "؛ پارادوكس(باطلنما)؛ موضوعات روش تحقيق؛ نحوه نگارش پايان نامه كارشناسي ارشد و رساله دكتري؛ فرآيند تدوين مقاله پژوهشي؛ معيارهاي ارزيابي پايان نامه؛ نحوه تهيه و تنظيم مقاله علمي ارشد و دكترا؛ نظريه ي روش شناسي در پژوهش كيفي؛ درآمدي بر روش تحقيق كيفي؛ چگونگي تدوين مقالات پژوهشي؛ چگونه مي توانيد دكترا بگيريد؛ چرخه هاي تئوري پردازي در تحقيقات مديريت؛ طرز نوشتن پايان نامه؛ منطق فازي به زباني ساده؛ چگونگي نگارش مقاله پژوهشي؛ چگونگي نگارش مقالات تحقيقي؛ بررسي تأثيرسيستمهاي رايانه اي برسطح علمي دانشجويان؛ تقسيم بندي روش تحقيق در علوم رفتاري؛ روش تحقيق؛ تحقيق چيست؛ انواع روشهاي تحقيق؛ روش هاي جمع آوري اطلاعات؛ روش تحقيق كيفي؛ چگونه بوسيله اينترنت تحقيق كنيم

محمد بن علی
محمد بن علی, 27 مرداد
26 🧐 , 0 📥, 0 دیدگاه, 0 ❤

اطلاعات حقوقی و اجازه نشر

مديريت و روش تحقيق
مشخصات كتاب:
عنوان و نام پديدآور: مديريت و روش تحقيق/ www.modiryar.com
ناشر :www.modiryar.com
مشخصات نشر ديجيتالي:اصفهان:مركز تحقيقات رايانه اي قائميه اصفهان ۱۳91.‬
مشخصات ظاهري:نرم افزار تلفن همراه , رايانه
موضوع:مديريت - روش تحقيق
 

اولین کسی باشید که این مطلب را می‌پسندد