خلاصه عبقات الانوار : حديث أانا مدينة العلم

26 مرداد از , در اعتقادات

خلاصه عبقات الانوار : حديث أانا مدينة العلم
مشخصات كتاب:
سرشناسه:كنتوري، حامدحسين بن محمدقلي، ۱۲۴۶ - ۱۳۰۶ق.
عنوان قراردادي:عبقات الانوار في امامه الائمه الاطهار .فارسي .برگزيده
عنوان و نام پديدآور:خلاصه ي عبقات الانوار حديث انا مدينه العلم/ تاليف حامدحسين هندي؛ تلخيص و تعريب علي حسيني ميلاني؛ ترجمه محمدباقر محبوب القلوب؛ ويرايش اميرمسعود جهان بين.
مشخصات نشر:تهران: نباء، ۱۳۸۷.
مشخصات ظاهري:۱۰۳۹ ص.
شابك:۱۴۵۰۰۰ ريال 978-964-8323-56-6 :
وضعيت فهرست نويسي:فاپا
يادداشت:كتابنامه به صورت زيرنويس.
موضوع:علي بن ابي طالب (ع)، امام اول، ۲۳ قبل از هجرت - ۴۰ق -- احاديث
موضوع:علي بن ابي طالب (ع)، امام اول، ۲۳ قبل از هجرت - ۴۰ق. -- فضايل
موضوع:احاديث خاص (باب مدينه العلم).
موضوع:احاديث شيعه
شناسه افزوده:حسيني ميلاني، سيدعلي، ۱۳۲۶ -
شناسه افزوده:محبوب القلوب، محمدباقر، ۱۳۲۸ - ، مترجم
شناسه افزوده:جهان بين، امير مسعود
رده بندي كنگره:BP۱۴۵ /ب۲ ك۹ ۱۳۸۷
رده بندي ديويي:۲۹۷/۲۱۸
شماره كتابشناسي ملي:م۸۵-۴۴۶۷۶
ص :1

عناوين اصلي كتاب شامل:
اشاره؛ چكيده؛ مقدّمه؛ سند حديث مدينة العلم؛ شواهد حديث «مدينة العلم»؛ ملحق سند حديث مدينة العلم؛ همگام با دهلوي درباره سند حديث «مدينة العلم»؛ سخن درباره ي نظر نووي و ذهبي و جزري؛ دلالت حديث «أنا مدينةالعلم و علي بابها»؛ با ديگر دانشمندان در آن چه درباره ي حديث «مدينة العلم» گفته اند

 

مجید سنجری, 26 مرداد
303 🧐 , 0 📥, 0 دیدگاه, 0 ❤

اطلاعات حقوقی و اجازه نشر

بر چهره پر ز نور مهدی صلوات

اولین کسی باشید که این مطلب را می‌پسندد