نقد پساسكولاريسم

26 مرداد از , در اعتقادات


عناوين اصلي كتاب شامل:
اشاره؛ فهرست مطالب؛ مقدمه؛ پيشگفتار؛ فصل نخست : مفاهيم و كليات؛ فصل دوم : اصول و مؤلفه‌هاي پسا‌سكولاريسم؛ فصل سوم : نقد اصول فكري پسا‌سكولاريسم؛ فصل چهارم : نقد تبيين اجتماعي پسا‌سكولاريسم از دين؛ خاتمه : پساسكولاريسم و جمهوري اسلامي؛ منابع و مآخذ

مجید سنجری, 26 مرداد
31 🧐 , 0 📥, 1 دیدگاه, 0 ❤

اطلاعات حقوقی و اجازه نشر

مشخصات كتاب:
سرشناسه : مجتبي‌زاده، علي، 1353 -
عنوان و نام پديدآور : نقد پساسكولاريسم [كتاب]/ علي مجتبي‌زاده؛ تهيه‌كننده مركز مطالعات و پاسخ‌گويي به شبهات.
مشخصات نشر : قم: حوزه علميه قم، مركز مطالعات و پاسخگويي به شبهات، 1391.
مشخصات ظاهري : 184 ص.
شابك : 7-662-547-224-652
وضعيت فهرست نويسي : فيپا
موضوع : اعتقادات
موضوع : اسلام
شناسه افزوده : حوزه علميه قم. مركز مطالعات و پاسخگويي به شبهات
رده بندي كنگره : DSR1563 /ر9‌م3 1391
رده بندي ديويي : 955/0840838
 

اولین کسی باشید که این مطلب را می‌پسندد
الف بخشی نیا
تکراریه. لطفا حذف بشه.
2 شهریور