دسته‌بندی
از 🗺 21 آبان
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم «بسم الله الرحمن الرحیم» عنوان:  کتب درسی حوزه، از دین و دانش آموزی تا معما سازی و طلسم بازی (محمد حسین بهرام) ...
204 🧐 1 ❤️
از 🗺 11 تیر
چکيده مهاجرت پديده­اي است جهاني که منشأ تحولات فرهنگي و تمدني در جامعه انساني شده است. در دين اسلام نيز هجرت و گردشگري از جايگاه ويژه‌ای برخوردار است. پژوهشگران دینی تحقیقات زیادی در این حوزه انجام داده‌اند؛ ولی کمتر به پیامدهای مهاجرت از منظر منابع دینی پرداخته است. تحقیق پیش رو آثار سیاسی هجرت از منظر قران و حدیث به‌صورت کتابخانه‌ای تبیین شده و به‌ نتایج زیردست یافته است. هجرت می‌تواند سبب زمینه‌سازی و گسترش فرهنگ و تمدن اسلامی در جهان گردد. و هم‌چنین سبب تقویت روابط اجتماعی و همبستگی بین م...
328 🧐 3 ❤️
Page generated in 5.1766 seconds with 63 queries and GZIP enabled on 10.244.0.22.