انتخاب دسته‌بندی
از در 28 شهریور, 1397
مهموز و غير مهموز - مضاعف و غير مضاعف   ...
6.4k+ بازدید 2 بازخورد
از در 28 شهریور, 1397
وزن و قواعد آن‏   ...
3.4k+ بازدید 2 بازخورد
از در 6 آذر, 1397
شروط عقد بيع در بحث بيع قبل از بيان تعريف آن، شروط و خصوصياتي براي آن ذكر مي كنند: ۱. بیع و معامله باید مشتمل بر ایجاب و قبول باشد؛ به اين صورت كه فروشنده (بايع) و خريدار (مشتری) الفاظي كه دلالت بر فروختن و خريدن می‌كنند مانند بعتُ(فروختم) و اشتريتُ (خريدم) به كار ببرند. البته این الفاظ لازم نيست كه مانند موارد مذكور صراحت در فروختن و خریدن داشته باشند بلکه به همين مقدار كه دلالت بر بيع و شراء بكنند حتي با الفاظ غير صريحي مانند بادلتُ(:مبادله كردم) در ایجاب و رضيتُ (رضايت دارم) در قبول، كف...
1.4k+ بازدید 7 بازخورد
از در 28 شهریور, 1397
ابنیه‌ی کلمه‏   ...
885 بازدید 2 بازخورد
از در 18 شهریور, 1397
[ بخش مقدماتى‌] ...
839 بازدید 2 بازخورد
از در 12 آذر, 1397
تعریف بیع مصنف قبل از ورود در بيان مستندات مسائل مذكور، در صدد ارائه تعریفی از بیع است اما در تعریف بیع اختلافاتی وجود دارد هر چند بيع يك امر بديهي است و شايد نياز به تعريف نداشته باشد و نيز براي آن، حقيقت شرعيه يا متشرعه وجود ندارد تا بگوییم اختلافات در تعریف بیع به سبب آن باشد. ...
776 بازدید 0 بازخورد
از در 28 شهریور, 1397
صحيح، معتل، مهموز، مضاعف و سالم   ...
647 بازدید 3 بازخورد
از در 24 شهریور, 1397
2 اعراب و بناء ...
537 بازدید 2 بازخورد
از در 28 شهریور, 1397
حروف اصلی و زائد   از حروف کلمه حرفي را که در تمام کلمات همجنس آورده شود «حرف اصلي» و آنرا که در بعضي آورده شود نه در تمام حرف زائد مي‌‏نامند. ...
536 بازدید 0 بازخورد
از در 24 شهریور, 1397
3. علائم اعراب‌   ...
440 بازدید 1 بازخورد
از در 19 آبان, 1397
اهداف كلّى اهداف كلّى درس اوّل اين است كه دانش پژوه: 1 . سرّ احتياج انسان به علم منطق را بشناسد؛ ...
419 بازدید 2 بازخورد