انتخاب دسته‌بندی
از در 18 فروردین
in the broad sense, refers to the movement upholding a privileged position of the Family of the Prophet (ahl al-bayt [q.v.]) in the political and religious leadership of the Muslim Community.   The name is derived from shi'at 'Ali, i.e. the party or partisans of 'Ali,which was first used in the inter-Muslim war during 'Ali's caliphate distinguishing them from the shi'at 'Uthman, the partisans of the murdered caliph 'Uthman opposed to 'Ali. ...
493 🧐 3 ❤️
از در 24 مرداد
فایل های ضمیمه دانلود شده و مطالعه شود.
538 🧐 6 ❤️
از در 3 اسفند
تعریف بیع مصنف قبل از ورود در بيان مستندات مسائل مذكور، در صدد ارائه تعریفی از بیع است اما در تعریف بیع اختلافاتی وجود دارد هر چند بيع يك امر بديهي است و شايد نياز به تعريف نداشته باشد و نيز براي آن، حقيقت شرعيه يا متشرعه وجود ندارد تا بگوییم اختلافات در تعریف بیع به سبب آن باشد. ...
1.4k+ 🧐 0 ❤️
از در 30 بهمن
نام کتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : ۲ ...
646 🧐 1 ❤️
از در 27 بهمن
شروط عقد بيع در بحث بيع قبل از بيان تعريف آن، شروط و خصوصياتي براي آن ذكر مي كنند: ۱. بیع و معامله باید مشتمل بر ایجاب و قبول باشد؛ به اين صورت كه فروشنده (بايع) و خريدار (مشتری) الفاظي كه دلالت بر فروختن و خريدن می‌كنند مانند بعتُ(فروختم) و اشتريتُ (خريدم) به كار ببرند. البته این الفاظ لازم نيست كه مانند موارد مذكور صراحت در فروختن و خریدن داشته باشند بلکه به همين مقدار كه دلالت بر بيع و شراء بكنند حتي با الفاظ غير صريحي مانند بادلتُ(:مبادله كردم) در ایجاب و رضيتُ (رضايت دارم) در قبول، كف...
2.3k+ 🧐 7 ❤️
از در 10 بهمن
اهداف كلّى اهداف كلّى درس اوّل اين است كه دانش پژوه: 1 . سرّ احتياج انسان به علم منطق را بشناسد؛ ...
1k+ 🧐 2 ❤️
از در 19 آذر
مهموز و غير مهموز - مضاعف و غير مضاعف   ...
9.6k+ 🧐 2 ❤️
از در 19 آذر
صحيح، معتل، مهموز، مضاعف و سالم   ...
945 🧐 3 ❤️
از در 19 آذر
وزن و قواعد آن‏   ...
6.1k+ 🧐 2 ❤️
از در 19 آذر
ابنیه‌ی کلمه‏   ...
1.4k+ 🧐 2 ❤️