معرفی گروه
سید محمد دانش
مؤسس گروه

این گروه جهت مباحثه و تبادل اطلاعات علمی حول کتاب آداب المتعلمین فعالیت می‌کند.

طلاب «پایه اول» حوزه و تمامی طلاب پایه‌های بالاتر و همچنین اساتید معزز می‌توانند جهت

... بیشتر
چیز بیشتری برای نمایش پیدا نشد.