معرفی گروه
سید محمد دانش
مؤسس گروه

این گروه جهت مباحثه و تبادل اطلاعات علمی حول واحد درسی حفظ نیمه دوم جزء سی فعالیت می‌کند.

طلاب «پایه اول» حوزه و تمامی طلاب پایه‌های بالاتر و همچنین اساتید معزز می‌

... بیشتر
چیز بیشتری برای نمایش پیدا نشد.